A A A

MEDISCH COÖRDINEREND CENTRUM LEEUWARDEN


TAAK: Het bevorderen van de contacten en werkrelatie tussen specialisten in het MCL en huisartsen in Friesland Noord    (adherentiegebied van het MCL).

DOOR: Het gezamenlijk ontwikkelen van protocollen en werkafspraken en door gezamenlijke scholingsactiviteiten.

DOEL: Het verbeteren van de zorg aan patiënten in eerste- en tweedelijn.

divide.jpg

PARTICIPANTEN:

Afdeling Noord van de Friese Huisartsen Vereniging

Medisch Centrum Leeuwarden
 

 Medische staf MCL 

Het bestuur van het MCC Leeuwarden bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 partijen. Daarnaast zijn er toehoorders vanuit de specialisten ouderengeneeskunde, het KCL en De Friesland Zorgverzekeraar.  divide.jpg

Digitaal verwijzen is mogelijk sinds 2009 naar MCL Leeuwarden en MCL Harlingen.


Nieuws    

De MCC NIEUWSBRIEF verschijnt 4 maal per jaar

In de TRANSMURALE MAP verschijnen alle protocollen en werkafspraken

Het HANDBOEK COMMUNICATIE

 

Het MCC Leeuwarden organiseert de klinische middagen en de compagnonscursus
divide.jpg
 

BEZETTING:

Medisch coördinator: Mw. G.J. Vermeer
Secretaresse: Mw. L. van Dijk
Bereikbaarheid: maandag t/m  donderdag

Bezoekadres
:
Dunantflat 1ste etage (route 95) 

Postadres :
Medisch Coördinerend Centrum Leeuwarden
t.a.v. Mw. G.J. Vermeer
Postbus 888 8901 BR Leeuwarden

Telefoon
: 058 – 286 60 51

E-mail :
MCC.G.J.Vermeer@ZNB.nl
Lucy.v.dijk@ZNB.nl

divide.jpg